[] เมื่อ คนไทยในประเทศนี้ ได้เห็นหลักการของ กฎหมาย ในกรณี ที่เกิดจาก “การคอร์รัปชั by svenskaeu April 15, 2018, 09:04:58 PM
[] การดูหลักฐาน เป็น หนังสือ ในประการแรก ให้ดูที่ สนธิสัญญา หรือ บทสนธิสัญญา ที่ประ by svenskaeu April 15, 2018, 12:05:18 AM
[] ของขวัญชิ้นใหม่ สำหรับชาวไทย ทั้งมวล ในวันเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ by svenskaeu April 14, 2018, 05:25:54 AM
[] ที่ดิน บริเวณ “ป่าแหว่ง จังหวัดเชียงใหม่” การเรียกคืน โดยสันติ by svenskaeu April 14, 2018, 05:20:34 AM
[] คลิป 24 มี.ค. 61 รายการพิเศษ พบกับ คุณวีระ สมความคิด by svenskaeu April 01, 2018, 08:35:57 PM
[] ด่วนๆๆๆ ย้ำๆๆติดตามอย่ากระพริบตา ศาลระหว่างประเทศ จะตัดสิน คสช พวกแม่น้ำห้าสาย ใ by svenskaeu April 01, 2018, 08:33:18 PM
[] มีหลายกลุ่มที่ต่อต้าน ADB ทั ้งในไทยและต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากลุ่มเหล่านี ้ต่อต้า by svenskaeu March 03, 2018, 03:42:57 AM
[] 11.บทบาทของเอดีบีในขณะนี ้เป็นอย่างไร?บทบาทแต่ก่อนธนาคารเป็นผู้ให้กู้เงินแก่ปร by svenskaeu March 03, 2018, 03:40:34 AM
[] ย้อนกลับ มาตรการด้านการปฏิรูปการถือครองที่ดิน และการจัดการ by svenskaeu March 03, 2018, 03:38:38 AM
[] ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank ) by svenskaeu March 03, 2018, 03:36:04 AM
[] จากสงครามยึดดินแดนสู่องค์กรครอบโลก by svenskaeu March 03, 2018, 03:33:48 AM
[] 2. แปรรูประบบการศึกษา ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ค่าใช้จ่ายส าหรับด้านการศึกษาสูงมาก by svenskaeu March 03, 2018, 03:32:14 AM
[] ภาคสอง เอดีบีกับประเทศไทย อดีตจนปัจจุบัน สัมพันธ์แค่เงินกู้ by svenskaeu March 03, 2018, 03:29:44 AM
[] บทส่งท้าย นิยายฝรั่งหัวแดงยึดชาติมีจริง ทางเลือกฝ่ ายประชาชน ปฏิเสธการกู้ยืมเงิน by svenskaeu March 03, 2018, 03:27:20 AM
[] สหรัฐฯ 'ยัดเงิน' เอ็นจีโอ-สื่อ บงการไทย!! by svenskaeu February 10, 2018, 02:11:20 AM
[] Re: ฝ่ายบริหารประเทศ[เถื่อน] ออกคำสั่งยึดทรัพย์ของ บุคคล {ทรัพย์สินของ นายกรัฐมนตร by svenskaeu February 03, 2018, 06:19:18 PM
[] ฝ่ายบริหารประเทศ[เถื่อน] ออกคำสั่งยึดทรัพย์ของ บุคคล {ทรัพย์สินของ นายกรัฐมนตร by svenskaeu February 03, 2018, 06:00:19 PM
[] (บทแทรกพิเศษ) ประเทศไทย ตั้ง “ศาลยุติธรรม มาเพื่อพิจารณา พิพากษาคดี เกี่ยวกับ by svenskaeu February 03, 2018, 08:23:54 AM
[] หมูตอนนากากำลังโดนขึ้นศาลโลก by svenskaeu February 02, 2018, 01:19:54 AM
[] ขอเเถลงจากเวป นปช. อียูสวีเดน ".. ..ขอเลิกจาการเป็นเสื้อแดง".... by svenskaeu January 17, 2018, 07:31:33 AM