NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: หัวข้อข่าว “ไทย ขอให้ อังกฤษ ส่งตัว ยิ่งลักษณ์ กลับ ไทย ในฐานะ “ผู้ร้ายข้ามแดน”  (Read 61 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
         ทรราช คสช คงลืมว่าตัวเอง มาปล้นจากนายก ผู้หญิง ทีมาจากการเลือกตั้งทึีถูกต้อง ถุยส ยังหน้าด้านไป หาว่าเขาเป็นผู่การร้าย ทำไหมเป็นชายชาติทหารกันอย่างไรไม่อายชาวโลกกันเลย............................................................................................

หัวข้อข่าว “ไทย ขอให้ อังกฤษ ส่งตัว ยิ่งลักษณ์ กลับ ไทย ในฐานะ “ผู้ร้ายข้ามแดน” มีข้อกฎหมาย ให้ทำนทำได้ โดยชอบ แน่หรือ?

*** โปรดระวัง สตรีไทย อาวุธศอกประจำตัว คมจังเลย***

ข้อที่ ๑. คณะ Junta ควรกลับไปทบทวนมติ ที่รัฐสภายุโรป หรือ The Parliament of Europe ลงมติใน Resolutions ลงวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2015 เสียใหม่หลายๆเที่ยว ให้จำใส่ ผนังเซลล์สมองของ แต่ละคน โดยทั่วกัน

ข้อที่ ๒. แม้มตินี้จะเป็น มติ Non – Binding แต่ ก็ เป็น มติ ที่ลงมติเอกฉันท์ ให้ประณาม คณะ คสช. หรือ Military Junta และ รูปแบบการปกครองที่ Military Junta ใช้ปกครอง ประเทศไทย และ พลเมืองไทย

ข้อที่ ๓. ซึ่งขาดไร้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน อย่างร้ายแรง ต่างไปจากประเทศ ที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย์ โดยเสรี ในประเทศอื่นๆ ในโลก ด้วยเหตุนี้:

ข้อที่ ๔. คำขอของ ฝ่ายไทย ที่ได้ยื่นไป จะ มีอัน ต้อง ตกไป ตามผลของ คำพิพากษาของ ศาล ควีนส์เบ็นซ์ (Queen Bench ทำหน้าที่ เป็น ศาลอุทธรณ์ อันเป็น ศาลสูงในระบบ Common Law (อ่านว่า คอมมอน ลอวว์)

ข้อที่ ๕. ที่ต้องใช้อำนาจ Judicial Review ( อ่านว่า จูดิเชี่ยล รีวิว หรือ ตรวจสอบ ความชอบธรรม ตามกฎหมาย ในระบบกฎหมายของ ประเทศ ที่ใช้กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ในการปกครองประเทศ)

ข้อที่ ๖. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การมีข้อพิพาทกัน ในปัญหา ที่เกี่ยวพัน กับ ต่างประเทศ และ เรื่อง การต้องส่งตัว "ผู้ร้าย" ในคดี "ผู้ร้ายข้ามแดน") ประเทศอังกฤษ เป็น ประเทศ ที่ใช้รัฐธรรมนูญ ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ ๗. มี Common Law (อ่านว่า คอมมอน ลอวว์) บังคับใช้ อยู่ ในระบบกฎหมาย รวมทั้ง ประเพณีปฏิบัติ ทางกฎหมาย ที่ต้องใช้ แบบเคร่งครัด จึงปรากฏผลของ คดี ในทางประเพณีปฏิบัติ ที่เคร่งครัด เช่นที่ว่า นั้น

ข้อที่ ๘. มีผลบังคับ ตาม คดี ที่ได้ชี้ขาด ไว้ เป็น บรรทัดฐาน ในคดี ที่มีชื่อว่า "In re Castioni" 1 Q.B. 149 ที่ยังไม่มี คดีใดๆ ที่ชี้ขาดทับมา และ ยกเลิกผลบังคับของ คดีนี้ไปได้

ข้อที่ ๙. นี่ จึงเป็นเรื่อง "ที่ต้องหน้าแตก หมอไม่รับเย็บ" อีกแล้ว สวัสดีความเศร้า สำหรับ ประเทศไทย เป็น ประเทศ ที่ชอบทำผิด ซ้ำซาก อย่างนี้ ก็มีให้เห็นด้วย นี่แหละ จึงต้องเรียกว่า "Amazing Thailand"

ข้อที่ ๑๐. ถ้ารัฐบาลอังกฤษ โดยเทเรซาร์ เมย์ เล่นเกมส์นี้ เป็น บัวไม่ช้ำ น้ำ ไม่ขุ่น ก็ ต้องตอบ ฝ่ายไทยว่า "ทางอังกฤษ ขอเรียนว่า ประเทศอังกฤษ ยังเป็น ประเทศ ที่อยู่ภายใต้การบังคับ และ อยู่ในกฏเกณฑ์ของ สหภาพยุโรป หรือ EU

ข้อที่ ๑๑. ประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ยังลาออกจากประเทศสมาชิกภาพของ สหภาพยุโรป หรือ EU ไม่ได้ ในปัจจุบัน อังกฤษ จึงต้องเคารพใน Resolutions ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ปี ค.ศ. 2015 ของ รัฐสภายุโรป หรือ EU's Parliament

ข้อที่ ๑๒. ที่ลงมติประณาม "การปกครองโดย Military Junta" ในประเทศไทย ว่า "ไม่ใช่รัฐบาล โดยชอบด้วยกฎหมาย" ประเทศอังกฤษ จึงไม่สามารถ ดำเนินการใดๆให้ได้ ภายใต้ มติประณาม ดังกล่าวของ รัฐสภายุโรป หรือ EU's Parliament รวมทั้งคำร้องขอฉบับนี้ จากประเทศไทย เพื่อนน้ำมิตร ประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร จึงมี ความจำเป็น ต้องเรียนมา ให้ทราบ ณ โอกาสนี้".

หมอผ่าตัด ฝีมือดี อยู่หนใด ช่วย รีบมา เย็บแผลแตก บนหน้าผาก นี้ จากร่องรอย การฟันศอกของ สตรีไทย ให้หน่อย.!!!!!!!!!!!!!!!cr Thanaboon Chiranuvat                           
[/b]