NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: กรณี ที่พิพาทกันอยู่ ในระหว่าง บริษัทคิงส์เกตุ จำกัด (The King Gate Company Limi  (Read 45 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
     กรณี ที่พิพาทกันอยู่ ในระหว่าง บริษัทคิงส์เกตุ จำกัด (The King Gate Company Limited) พิพาทอยู่ กับ ฝ่ยบริหาร [เถื่อน] ของ ประเทศไทย จะมี ผล ลงเอย เป็นบทอวสานต์ อย่างไร? ก็ขอให้ คนไทย เป็น ผู้ชม และ ผู้ศึกษา ที่ดี กลั้นหายใจ และ ไม่กระพริบตา เท่านั้น (ตอนจบ)

ข้อที่ ๗. ที่บริษัท คิงส์เกตุ จำกัด ไปขอเอา ประกันภัย เอาไว้ และ จ่ายค่า Premium เอาไว้แล้ว ย่อม มีโอกาส สูงมากๆ ที่บริษัท ซูริช จำกัด บริษัทผู้รับประกันภัย ที่ได้ยื่นฟ้อง พลเอกประยุทธฯ กับ พวกทั้งหมด {คณะ คสช. และ บรรดาบริวาร ทั้งหลาย ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง} โดยฟ้องคณะ คสช. ทั้งหมด พร้อม บริวาร ในฐานะส่วนตัว ในฐานที่เป็น ผู้ร่วมขบวนการ (Accompli) ในการกระทำ ความผิดฐานฝ่าฝืน ต่อ สัญญาสัมปทาน ในการทำเหมืองทองคำ (Breach the Concessionary in the undertaking of Gold mine) และ ละเมิดข้ามชาติ (The Transitory Torts)

ข้อที่ ๘. บริษัท ซูริช จำกัด ในฐานะผู้รับประกันภัย โจทก์ และ บริษัท คิงส์เกทส์ จำกัด ผู้เอาประกันภัย ในฐานะโจทก์ร่วม บริษัทฯ ทั้งสอง จะได้รับชัยชนะ ในคดี มี อัตราค่อนข้างสูงมากๆ ผม ก็ไม่ทราบว่า จำเลยในคดี จะรู้ เรื่องจริง และ วิเคราะห์ ปัญหาได้ ถูกต้อง หรือไม่? ผม จึง ขอออก ความเห็น ในทางกฎหมาย และ ขอให้คำชี้แนะ

ข้อที่ ๙. ทั้งนี้ เพราะ จุดมุ่งหมาย สุดท้าย ไม่ใช่เฉพาะ เขา จะ เอาเงิน ค่าปรับไหม และ ค่าเสียหาย แต่อย่างเดียว ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ ถ้าบุคคลเหล่านี้ ไม่อาจ ใช้หนี้ เป็น แบบส่วนตัว ให้ได้ ในวาระต่อไป หลังจากคดีแพ่ง สิ้นสุดลง คดี ที่สอง ที่จะเกิดต่อไป

ข้อที่ ๑๐. ก็คือ คดีอาญาระหว่างประเทศ ที่ปรากฏคุณลักษณะ ๔ คุณลักษณะ ที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้ชิด กัน และ ที่ประเทศไทย โดยประมุข แห่ง รัฐ ได้ ไปตกลง กับ เขา (องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ แล้ว) ตามกฏบัตรของ องค์การสหประชาชาติ (In accordance with the Charter of United Nations)

ข้อที่ ๑๑. ในการประชุม เพื่อ วางนโยบาย ในการบริหารของ โลก ในเรื่อง Rules of Law ตั้งแต่ปีค.ศ 2005 จนถึง ปี ค.ศ. 2030 ปรากฏอยู่ ในเอกสาร รายงานการประชุม The World Summit Outcome, 2005 ขอให้ทุกๆ คน ได้ ไปศึกษา ดู ได้ โดยไปดาวน์โหลดเอกสาร ที่อ้างถึง มาศึกษา

ข้อที่ ๑๒. ทั้งนี้ มี ปรากฏ อยู่ตาม ข้อ 132 - ข้อ 134 นี่ จึง เป็น ที่มาของ เหตุผลว่า "ทำไม ผม จึงลุกขึ้น มา เขียน บทความนี้" ไม่ใช่ว่า ผม ต้องการ ขัดคอ ผู้หนึ่งผู้ใด? ก็หาไม่ แต่ อยากเตือน ผู้ ที่เข้ามา บริหาร บ้านเมือง แบบมิชอบ มา แต่ต้นว่า โปรด อย่าดื้อรั้น ต่อไปเลย เวลาของ คุณหมด แล้ว จะจากไป แต่โดยดี หรือไม่? สุดท้าย พวกคุณ ก็หนี ตะราง ในต่างประเทศ ไม่พ้น แน่นอน !!!!!!!!!!!!!!!

สวัสดี ขอให้โชคดี.
Thanaboon Chiranuvat             
[/b]