NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: เพื่อนพระเถรานุเถระครับ วันนี้ผมจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งว่า  (Read 111 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
  เพื่อนพระเถรานุเถระครับ
  วันนี้ผมจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งว่า
  เมื่อประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว อุปมาว่าเหมือนผมอยู่ในถ้ำอันมืดมิด ในเวลากลางคืนตอนดึก มีคนมาบอกผมว่าขณะนี้มีขบวนการล้มพุทธในประเทศไทย ใช้วิธี :
  1. นารีพิฆาต
  2. เงินเป็นศาสตรา
  3. ทำลายวัดดัง
  4. ล้มล้างพระมีชื่อเสียง
  5. เอาคดียัดใส่พระผู้ใหญ่
  6. เปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศไทยดารุสลาม
   ผมไม่เชื่อ เพราะผมมองไม่เห็นทางว่าจะทำได้
 ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
 มีข้าราชการทุกชั้นเป็นชาวพุทธ
 มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
ผมมองไม่เห็นทางจริงๆ ว่าจะเป็นไปได้
  แต่เหตุการณ์ผ่านมา ตะวันเริ่มอรุณ ความสว่างมาแทนที่ความมืด ผมเริ่มมองเห็นอะไรลางๆ จนบัดนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงวัน ผมเห็นอะไรชัดเจน และผมเชื่อแล้วเห็นแล้วว่า แผนทำลายพุทธในประเทศไทยมีจริงๆ และทำได้แล้วจริงๆ
  นารีพิฆาตมีแล้ว
ิ  เงินเป็นอาวุธฆ่าพระมีแล้ว
  ทำลายวัดดังมีแล้ว
  ทำลายพระมีชื่อเสียงทำแล้ว
  คดียัดใส่พระตามกฎหมายได้ทำแล้ว
  และจะยึดประเทศไทยได้อีกไม่นาน ด้วยความร่วมมือของราชการและชาวพุทธบางกลุ่ม

  ผมนึกไปถึงอดีต หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ประมาณ 300 ปี ศาสนาพุทธรุ่งเรืองที่สุดในอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากหมดยุคของโมริยะของพระเจ้าอโศกมหาราช ศาสนาพุทธก็ถูกทำลายจนหมดไปในประเทศอินเดีย เพราะสาเหตุภัย 2 ประการ

  1. ภัยภายใน ได้แก่ พระและชาวพุทธเรา แตกแยกแบ่งเป็นกลุ่มเป็นนิกาย และทำลายกันเอง ยกกลุ่มและนิกายของตน ว่าสอนถูก ปฏิบัติถูก กลุ่มอื่นสอนผิดปฏิบัติผิด อิจฉาริษยาทำลายกันเอง ยืมมือคนอื่นมาทำลายกัน
   2. ภัยภายนอก สมัยนั้นได้แก่กษัตริย์ ผู้นำ ผู้ปกครอง ที่นับถือศาสนาอื่น ไม่สนับสนุนพุทธ ทำลายพุทธ ฆ่าพระ เผาวัด
   จนพุทธหมดไปในประเทศอินเดีย ผมเคยปาฐกถาเรื่องนี้ ที่คณะสงฆ์และพุทธบริษัท ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ที่ภูเขาหลง ผมจำพ.ศ.ไม่ได้ แต่ผมได้รวบรวมบทเทศนาปาฐกถาธรรม พิมพ์เป็นเล่มเอาไว้ ได้แจกจ่ายคนทั่วไป
  มาบัดนี้เหตุการณ์ทั้งภัยภายในและภัยภายนอก ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างเด่นชัด ชาวพุทธออกม
าด่ากันเอง
  นักปฏิบัติธรรมทั้งพระและฆราวาสก็ด่าพระ
  นักสอนธรรมทั้งพระและฆราวาสก็ออกมาด่าพระ
  สื่อต่างๆก็ออกมาด่าพระ
  นักวิชาการก็ออกมาด่าพระ
  ชาวพุทธทั้งผู้หญิงและผู้ชายบางคนก็ออกมาด่าพระ
  ข้าราชการก็ออกกฎหมายมาทำลายพระตั้งแต่ชั้นปกครองจนกระทั่งพระผู้น้อย
  ชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนา ก็เอาแต่นิ่งอย่างเดียวเหมือนเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่ มีแต่คนรังแกคอยทุบคอยตี
  เด็กก็นอนรอแต่ความตาย เพราะไม่มีคนปกป้องและไม่มีทางสู้ จนถึงที่สุดก็ถูกทำลายลง
   ผมเชื่อแล้วเห็นแล้วว่า แผนการล้มพุทธในประเทศไทยมีจริงๆ และทำสำเร็จมาเป็นลำดับ
   เราจะสู้ตาย หรือนอนรอให้เขาตีตาย เถระสมาคม พระเถระ พระภิกษุสามเณร และชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนา ช่วยตอบผมทีเถอะ
   ผมขอยอมตายก่อน จะไม่ยอมเห็นพุทธล่มจม ล่มสลายจากประเทศไทยไปต่อหน้าต่อตา อย่างแน่นอน

                          ส.สมพงศ์ 
[/b]