NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: อันความจริง ที่ใครใคร ไม่ทันคิด ทั้งที่เป็น เรื่องชีวิต ของทุกท่าน  (Read 74 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
  อันความจริง ที่ใครใคร ไม่ทันคิด
ทั้งที่เป็น เรื่องชีวิต ของทุกท่าน
ชาติของเรา มีอยู่สาม สถาบัน
ชาติและศาสน์ กษัตริย์นั่น คือความจริง
.....ให้ชีวิต ทำดวงจิต ให้ผ่องใส
มีเมตตา ให้อภัย ใช่ความฝัน
มีพระคุณ ต่อชีวิต ทุกวี่วัน
สถาบัน ทั้งสามนั้น เป็นความจริง
.....คือชาติไทย สิ่งที่ให้ แผ่นดินอยู่
ศาสนา ที่เคียงคู่ อย่างแม่นมั่น
คือพระพุทธ ทั้งพระธรรม พระสงฆ์นั้น
ล้วนสัมพันธ์ กายจิตดี มีศีลธรรม
.....อีกเอกองค์ กษัตริยา ธิราชเจ้า
ที่ทรงเฝ้า ห่วงใย คนไทยนั่น
พระราชทาน โครงการหลวง สายสัมพันธ์
ประชาชน จงรักท่าน มั่นภักดี
.....สามสีธง ไตรรงค์ ทรงสัญลักษณ์
ที่เป็นหลัก ยึดจิตใจ ไทยทั้งผอง
คือชีวิต ประเทศไทย ใคร่ป่าวร้อง
ขอไทยเรา ทั้งผอง ร่วมสัมพันธ์
.....อย่าให้ใคร มาทำลาย อัตลักษณ์
อันเป็นหลัก ของไทย ให้หม่นหมอง
อย่าให้ใคร มาบิดเบือน ให้เป็นรอง
ต้องยกย่อง ให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งใคร
.....ใครอยากรู้ เข้าไปดู ใน YouTube
อย่าแค่ลูบ หรือคลำ จำให้มั่น
พิมพ์คำว่า "คดีโลก คดีธรรม์"
ดูแล้วพลัน ช่วยแจกจ่าย ให้กันฟัง.
.....อย่าหลงเพลิน สิ่งดาษดื่น เขาอื่นนัก
เพราะจะชัก ความเป็นไทย ให้เสียศรี
เกิดเป็นไทย ต้องรู้รัก และภักดี
ทั้งสามสี ธงไตรรงค์ คงชาติไทย. 
[/b]