NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: การต่อสู้ของประชาชน ตามสูตรสำเร็จ และ มีความปลอดภัย คือ การใช้เจนีวา  (Read 89 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
      การต่อสู้ของประชาชน ตามสูตรสำเร็จ และ มีความปลอดภัย คือ การใช้เจนีวาคอนเวนชั่นฉบับที่ ๔ ปีค.ศ. 1949 พร้อมบทบัญญัติที่ 3 ร่วม       วันนี้ต้องขอใช้ภาษาไทย ปน ภาษาอังกฤษ ทั้งๆที่ผม ไม่ใชคน ที่อยู่ในประเภท พูดไทยคำ พูดภาษาอังกฤษคำ จึงต้อง ขออภัย มาแต่ต้นเสียก่อน ในบทความนี้ มีเวลาแล้วจะแปลความ ในภาษาอังกฤษ ให้อ่าน
เรา อยู่ในสถานการณ์ ที่พิเศษ ที่มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ แต่ด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัยของ ทุกๆคน ที่เหมือนเป็น ลูกหลานของ เราเอง ผม จึงขอให้สูตรสำเร็จ ในการต่อสู้ของ ลูกหลานตามครรลองของ กฎหมายดังต่อไปนี้:

“  กฎหมายสูงสุด ที่ต้องใช้  ผม ขอให้ประกาศ ให้ประชาชน ได้โปรด รับทราบ  กฎหมายนี้ไม่ใช่คำสั่ง คสช.ฉบับใดๆทั้งสิ้น ให้ยึดหลักนี้ไว้ แล้ว จะปลอดภัย: The fourth Geneva Convention affords protection to civilians, including in occupied territory.
 The Geneva Conventions, which were adopted before 1949. were concerned with combatants only, not with civilians. The events of World War II showed the disastrous consequences of the absence of a convention for the protection of civilians in wartime. The Convention adopted in 1949 takes account of the experiences of World War II. It is composed of 159 articles. It contains a short section concerning the general protection of populations against certain consequences of war, without addressing the conduct of hostilities, as such, which was later examined in the Additional Protocols of 1977. The bulk of the Convention deals with the status and treatment of protected persons, distinguishing between the situation of foreigners on the territory of one of the parties to the conflict and that of civilians in occupied territory. It spells out the obligations of the Occupying Power vis-à-vis the civilian population and contains detailed provisions on humanitarian relief for populations in occupied territory. It also contains a specific regime for the treatment of civilian internees. It has three annexes containing a model agreement on hospital and safety zones, model regulations on humanitarian relief and model cards.
ส่วนที่ตามมาต้องใช้ร่วมกัน คือบทบัญญัติที่ ๓ ร่วม หรือ Common Article 3 of The Fourth Geneva Convention, 1949 ที่ทำหน้าที่ เป็น สนธิสัญญาเล็ก บังคับ สนธิสัญญาใหญ่อีกชั้นหนึ่ง ต้องใช้คู่กัน เสมอ นี่คือ ผลดี ของ Common Article 3
 Article 3, common to the four Geneva Conventions, marked a breakthrough, as it covered, for the first time, situations of non-international armed conflicts. These types of conflicts vary greatly. They include traditional civil wars, internal armed conflicts that spill over into other States or internal conflicts in which third States or a multinational force intervenes alongside the government. Common Article 3 establishes fundamental rules from which no derogation is permitted. It is like a mini-Convention within the Conventions as it contains the essential rules of the Geneva Conventions in a condensed format and makes them applicable to conflicts not of an international character:
 • It requires humane treatment for all persons in enemy hands, without any adverse distinction. It specifically prohibits murder, mutilation, torture, cruel, humiliating and degrading treatment, the taking of hostages and unfair trial.
 • It requires that the wounded, sick and shipwrecked be collected and cared for.
 • It grants the ICRC the right to offer its services to the parties to the conflict.
 • It calls on the parties to the conflict to bring all or parts of the Geneva Conventions into force through so-called special agreements.
 • It recognizes that the application of these rules does not affect the legal status of the parties to the conflict.
ใช้สูตรนี้แล้ว ทุกๆคนต้องปลอดภัย ปราศจากไฝฝ้าใดๆ บนใบหน้า เจ้าหน้าที่สังเกตุการณ์ของ องค์การสหประชาชาติ อยู่ที่นั่นแล้วขอให้บรรดาแกนนำ และ ประชาชนทั่วไป นำกฎหมาย ที่ให้ไปนี้ ให้นำไปหารือกัน ดูได้ วันนี้คุณศรีวราห์ฯ มีสถานะที่เท่าเทียมกัน กับ พวกคุณ หรือ แม้แต่คณะคสช. และ ผู้บริหารประเทศ[เถื่อน] ที่ต้องเข้ามาทำ สัญญา กับ  พวกหลานๆ โดยเป็นฝายหนึ่ง ตามสัญญาพิเศษ ที่ต้องเกิดขึ้น ตามบทบัญญัติที่สามร่วม ฉบับนี้ หวังว่าคงเข้าใจ ขออวยพรให้ทุกๆคน ประสพความสำเร็จตามที่หวังตั้งใจไว้ ครับ.”       Thanaboon Chiranuvat   
[/b]