NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: อำนาจอธิปัตย์ของรัฐ (the Sovereignty of State) ใช้ อำนาจได้ ไม่มีขอบเขตแน่หรือ?  (Read 83 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
    อำนาจอธิปัตย์ของรัฐ (the Sovereignty of State) ใช้ อำนาจได้ ไม่มีขอบเขตแน่หรือ?         การที่ประเทศชิลี่ โดยประธานาธิบดี ซัลวาดอล อัลเยนเด้ โกลส์เซ็นส์ ต้องโดนยึดอำนาจจากฝ่ายทหาร ในประเทศ ในปี ค.ศ. 1973 ก็เพราะ ต้อง การยึด เหมืองทองแดง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ได้ให้สิทธิ ในสัมปทาน เหมืองแร่ ทองแดง นี้แก่ มาเฟียใหญ่ ทั้งสามของ โลกไปแล้ว ให้ กลับ ไปเป็น ของ รัฐ (ประเทศชิลี่) ดังเดิม โดยไม่คำนึงถึง ความศักดิ์สิทธิ์ของ กฎหมายระหว่างประเทศ ที่คุ้มครอง สิทธิในสัมปทานของ เอกชน และ พิพาทกันอยู่ ในหลักคิดแบบตะวันตก (เหนือ v. ใต้) เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ก่อนการยึดอำนาจ ในคราวนี้
การยึดอำนาจและ ขับไล่รัฐบาลของ ประธานาธิบดี ซัลวาดอล อัลเยนเด้  โกลส์เซ็นส์ จึงเป็น การเซ่นสังเวย ต่อ หลักกฎหมายดังกล่าว ที่ศักดิ์สิทธิ์ในสายตาของ นักลงทุน ในชาติตะวันตก ทั้งมวล และ ด้วยการเห็นชอบ อีกทั้งด้วยความพร้อมใจของ  ตระกูลใหญ่ในทางเศรษฐกิจ และ การเงินของ โลก (ตระกูล Rothschild)
ความตายของ ประธานาธิบดี ซัลวาดอล อัลเยนเด้ โกลส์เซ็นส์ จึงต้อง ดำมืดด้วยความสงสัยของ มหาชน ว่า เป็น การอัตวิบาติกรรม ตนเองในทำเนียบประธานาธิบดี หรือ ถูกลอบ ปลิด ชีพ ด้วยฝีมือฝ่ายทหาร ที่ยึดอำนาจในประเทศ มาจนบัดนี้.

๑. คนไทยทั้งหลาย ผู้ เป็น เจ้าของสิทธิ ในอธิปไตย์ (The Rights to the Sovereignty of State) พึง ต้อง รับรู้ ไว้เสียก่อน ในลำดับต้น ที่สุดว่า “ตนนั้น เป็น เจ้าของอำนาจ อันศักดิ์สิทธิ์นี้ มิใช่ผู้หนึ่ง ผู้ใด อย่าไปมโน หรือ จินตนาการ เอาเอง”
๒. เมื่อ มี ความหยั่งรู้ ในความรู้ ที่แท้จริง เช่นนี้แล้ว ย่อม เกิด ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่อง “เจ้าของอำนาจ [อธิปัตย์] อย่างที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา ๓ รัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย แทบทุกฉบับ” ว่า “ท่าน นั้นเอง เป็น เจ้าของ อำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์ นี้ มิใช่ ผู้อื่น”
๓. การมี และ การใช้ อำนาจอธิปัตย์ของรัฐ (The Rights to the Sovereignty of State) ย่อม ต้อง ถูกจำกัด ขอบเขต แห่ง การมี และ การใช้สิทธิ เช่นว่านั้นได้
๔. *** โดย กฎหมายระหว่างประเทศ หรือ The International Law {ซึ่งได้แก่ หลักทั่วไปว่าด้วย กฎหมายระหว่างประเทศ หรือ The General Principles Rules of International Law; กฎหมายธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติระหว่างประเทศ หรือ The Customary Rules of International Law; กฎหมาย อันมี ที่มาจากบทสนธิสัญญา หรือ Law deriving from the Treaties;***
๕.  ***วิถีปฏิบัติของ รัฐ ที่เจริญแล้ว หรือ The Civilized State’s  Practices; คำพิพากษาของ ศาลโลก และ ศาลนานชาติ จากโลกที่เจริญแล้ว หรือ The International Courts’ verdicts including the Inter- national Court of Justice’ s verdicts;  คำอธิบาย และ ผลงานค้นคว้าของ บรรดานักกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้มีชื่อเสียง หรือ the Explanations and the Researches of the prominent International  Jurists} ***
๖. เมื่อประธานาธิบดี ซัลวาดอล อารเยนเด้ โกลสเซ็นส์ (President Salvador Allende  Gossens ) ไปใช้ **สิทธิจากอธิปัตย์ของ รัฐ ชนิดไม่จำกัด** หรือในแบบ Unlimited Style จึงไปเข้าทาง “มาเฟียใหญ่ของโลก ผู้ทำมาค้าขาย กับ สินแร่ (ในพื้นดินมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1800 ตอนกลาง) ซึ่งได้แก่:
๖.๑ บริษัท Guggenheim Brothers Company Limited {อ่านว่า บริษัท กั๊กเก็นไฮมม์  และ กลุ่มพี่น้อง จำกัด} (ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1881) เป็น บริษัทฯ ที่เข้าดูแล และ เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์ ในเรื่อง เหมืองแร่ และ สินแร่ทุกประเภท ให้กับ  ราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย คนสก็อตแลนด์ บนเกาะอังกฤษ
๖.๒ บริษัท อะนาคอนด้า จำกัด, ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 {the Anaconda Incorporated since 1885} เป็น บริษัทที่เป็นชาวไอริช ที่อพยพ ไปอยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (โลกใหม่) มีที่ตั้งอยู่ในมลรัฐยูท่าห์ของ สหรัฐฯ มีความชำนาญในด้าน การขุดเจาะ ค้นหา และ เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จากเหมืองแร่ และ สินแร่ในพื้นดินในทุกมุมโลก และ ทำการขุดเจาะค้นหา แม้ จะอยู่ในทะเล มหาสมุทร และ ในน้ำลึกทุกแหล่ง
๖.๓ บริษัท เค็นเนคค็อท จำกัด ก่อตั้งในราวปี ค.ศ. 1885 {the Kennecott Incorporated, 1885} เป็นบริษัท ที่ก่อตั้งขึ้น ในรัฐยูท่าห์ ของ สหรัฐอเมริกา ประกอบไป ด้วย ชาวไอริช และ พวกเชื้อสายมอม็อนท์ มีความชำนาญงานในการ ขุดเจาะ แร่ธาตุ และ หาแร่ธาตุ ทุกชนิดในโลก และ ไม่เกี่ยงว่าในพื้นดิน ที่ขุดเจาะ และหาแร่ธาตุ จะมี แร่ธาตุ ที่ต้องการขุดเจาะ และ ค้นหา มากน้อยจำนวนเท่าใด? ขอให้เจอตามเป้าประสงค์ ก็ พอใจแล้ว
๗. นี่คือ***บริษัทสามยักษ์ใหญ่ของ โลก ***ในการ ค้นหา ขุดเจาะ และ เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จาก แหล่งแร่ ในทุกๆมุมของ โลก และ มัก แฝง ตัวอยู่ ในเกือบทุกโครงการของ แร่ ที่สำคัญ และ มีคุณค่าของ โลก อาทิเช่น ทองคำ (Gold), เงิน (Silver) ฯลฯ เป็นต้น ด้วยการ เข้าไปซื้อหุ้น เพื่อเป็น ผู้ถือหุ้น รายสำคัญในบริษัท ที่เสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ที่สำคัญๆของโลก เช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และ ออสเตรเลีย ฯลฯ เป็นต้น
๘. บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ มีตระกูลใหญ่ๆ ที่ควบคุมเศรษฐกิจ และการเงินของโลก เช่น ตระกูล ล็อทไชด์ (Rothschild’s Family) ฯลฯ เป็นต้น เป็น มหามิตรผู้ร่วมหาประโยชน์ ยืนคุมจังก้าอยู่เบื้องหลัง จึง สามารถ สั่งให้ องค์กรลับ (Secret Society) ในเกือบทุกประเทศ ไม่ว่า จะเป็น ชาติมหาอำนาจ หรือ มิใช่ กระทำการตามที่ใจคิด และ มุ่งหวังเอาไว้ (เก็บเกี่ยว เอา ประโยชน์ เป็นหลัก)
๙. เมื่อในกิจการ การค้า ขุดเจาะ เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์ ในสินแร่ในดิน เกือบทุกประเทศ ตกอยู่ ภายใต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจ  และ การเงินของโลก มาช้านาน เช่นนี้ จึงเป็น เรื่อง ที่ไม่แปลกประหลาด ประการใดๆ ที่ฝ่ายกุมอำนาจ ในรัฐ ที่เข้าไปขวางกั้น ทางทำมาหาได้ของ บริษัทยักษ์ใหญ่ ทั้งสาม ต้องพบกับ ความวินาศ พังทลาย ในทางการเมือง และ การปกครอง
ปัญหาของ การสั่งปิดเหมืองทองคำชาตรี “อัคราไมน์นิ่งส์” มี การตรวจตรา อย่างรอบคอบ รัดกุม ก่อนออกคำสั่ง ที่ว่าแล้ว ดีหรือ? ............... (มีต่อ)   cr  Thanaboon Chiranuvat       
[/b]