NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ค่าความเสียหาย และ ค่าปรับไหม ในกรณีของ เหมืองทองคำชาตรี ที่จังหวัดพิจิตร คือ รา  (Read 84 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
   ค่าความเสียหาย และ ค่าปรับไหม ในกรณีของ เหมืองทองคำชาตรี ที่จังหวัดพิจิตร คือ ราคาเท่าใด?

๑. การไปยึดสัมปทาน ในการทำเหมือง ในประเภทต่างๆนั้น คน ออก คำสั่ง ยึด หรือ ปิดเหมืองฯ ทราบ หรือไม่? ว่า การลงทุนทำเหมือง นั้น มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (Cost or Basis) เริ่มตั้งแต่ หาผู้มาลงทุน  เมื่อได้ตัวผู้ลงทุนแล้ว ก็มี ค่าใฃ้จ่าย ที่ต้องจ่าย เพื่อการเดินสำรวจ อีก เป็น จำนวนมหาศาล เพื่อค้นหา แหล่งแร่ในพื้นดิน
 
๒. (สายแร่) ที่มี แต่ ความไม่แน่นอน  ซึ่งแหล่งแร่ในดิน ที่จะต้องการทำการขุดเจาะแร่ธาตุต่างๆ ขึ้น มาใช้ นั้น ตัวแร่ และสายแร่ ในที่ดิน ที่จะขุดเจาะ แร่ธาตุ ออก มาใช้ และ ออก มาทำ ประโยชน์ นั้น แร่ธาตุต่างๆ ในที่ดิน ที่เป็นแหล่งแร่ สามารถ เคลื่อนไหว ได้ ตลอดเวลา ตามแรงโน้มถ่วง และ แรงดึงดูดของ โลก

๓. การจะต้องชดใช้ ค่าแห่งความเสียหาย ในการจับยึดสัมปทาน และ ปิดเหมืองทองคำชาตรี “อัคราไมน์นิ่งส์” จะมีมูลค่าแค่ สองสามหมื่นล้านบาท อย่าง ที่คุยโว โอ้อวด หรือ ลงเอย เป็น จำนวนขั้นต้น ไม่น้อยกว่า “หกแสนล้านดอลลาร์” อัน เป็น ราคาแห่งความเสียหายมาตรฐาน (Standard Compensation & Forfeiture)

๔. ที่อนุญาโตตุลาการของ องค์การการค้าโลก หรือ WTO จะ นำมา ปรับใช้ ในคดี “อัคราไมน์นิ่งส์” เป็น เรื่องที่ ชาวไทย ต้อง ติดตาม และ สำรวจ ตรวจตรา อย่างใกล้ชิด แต่ การจะหาข้อมูลเบื้องต้น ในเรื่องค่าเสียหาย และ ค่าปรับไหม ในเรื่อง “เหมืองทองคำที่ชื่อ [อัคราไมน์นิ่งส์]” ที่สามารถ ทำให้ คนไทย ในประเทศส่วนใหญ่ พอ จะ นำมา คำ นวณ เพื่อหา ค่าแห่งความเสียหาย และ ค่าปรับไหม ในเบื้องต้นได้  เพื่อให้เกิดการรับทราบผลได้ แบบ เคล่าๆนั้น  คนไทย อาจ รู้เ ท่าทันได้

๕. โดยการไปศึกษา พิจารณา จากเรื่อง การจับยึดสัมปทาน ในเหมือง (ทองแดง) ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก “ชูคิกคะมาตะ และ ทรินนิตี้ [Chucquicamata & Trinite] ในประเทศชิลี่ เมื่อปี ค.ศ. 1973 เรื่อยมา จนบัดนี้ จาก บัญชีรับ – จ่าย ค่าเสียหาย ของ รัฐวิสาหกิจ ที่ชื่อว่า “Codelgo” ของ รัฐบาลชิลี่] (ที่เปิดเผย) ให้รับทราบได้ แก่ บุคคลทั้งหลายโดยทั่วไปในโลกใบนี้

๖. ผู้ ต้องถือสิทธิ หรือ ทรงสิทธิ แทน รัฐ ชิลี่ ตามกฎหมาย ในเหมืองทองแดง ที่ว่านี้ ในปัจจุบัน เป็น การศึกษา โดยเปรียบเทียบ ได้ ซึ่งในที่สุดแล้ว ลงเอยด้วยค่าเสียหาย ที่ต้อง ชดใช้แบบ “บานตะเกียง”  *** {ในจำนวน หลายแสนล้าน ดอลลาร์}*** คนไทยพึง ต้อง รับรู้ และ รับทราบ!!!!!!!!!!!!!!! ไว้ในเบื้องต้น.cr  Thanaboon Chiranuvat............... (มีต่อ) 
[/b]