NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: (ตอนที่ ๖ ของ เรื่อง การปิดเหมืองทองคำชาตรี อัคราไมน์นิ่งส์ ที่จังหวัดพิจิตร)  (Read 89 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3817
     (ตอนที่ ๖ ของ เรื่อง การปิดเหมืองทองคำชาตรี อัคราไมน์นิ่งส์ ที่จังหวัดพิจิตร)         เมื่อปัญหา การปิดเหมืองทองคำชาตรี ที่จังหวัดพิจิตร ที่บริษัท King – Gate Consolidated Pty.  ประเทศออสเตรเลีย เป็น ผู้ ได้รับ สัปทาน ไปดำเนิน การขุดเจาะ และ หาประโยชน ในเหมืองทองคำ การสั่งปิดเหมือง ตามคำสั่งทีใช้มาตรา ๔๔ รัฐธรรมนูญของไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดูได้จากถ้อยคำที่เขียนระบุไว้ในคำสั่ง) ไม่อาจ แปร เปลี่ยน ไปเป็น อย่างอื่นได้

ผู้ที่ต้องรับผิด เพราะ ผลในการสั่งนี้ ก็คือ ผู้ ออก คำสั่งปฏัติการนี้ เป็นส่วนตัว ไม่รวมเอาสถานะใดๆ ที่อ้างว่า กระทำไปได้ โดยชอบ มา อ้างเป็น ข้อแก้ตัว เพื่อ ปฏิเสธความรับผิดตาม กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law that included the Customary Rules of Inter nat- ional Law) ไม่ได้ (ตอนที่ ๖ ของ เรื่อง การปิดเหมืองทองคำชาตรี อัคราไมน์นิ่งส์ ที่จังหวัดพิจิตร)

๑. คนไทย ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของ ประเทศ มักจะ ไม่ค่อย มักคุ้น กับ เรื่อง Nation- alisation (การเวณคืนทรัพย์สิน ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิต่างๆตามสัญญาสัมปทาน ที่ รัฐ โดยรัฐบาล ที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่เป็นตัวแทนรัฐ เข้าทำสัญญา ที่ว่านั้น มอบให้แก่เอกชน ไม่ว่าเอกชนผู้นั้น เป็น เอกชน หรือ บุคคลในรัฐ หรือ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ หรือไม่โดยชอบแล้ว สิทธิ เช่นว่าตามสัญญาดังกล่าว เป็น ประโยชน์ ในทางทรัพย์สิน ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย)

๒. การออกคำสั่งใดๆ โดยฝ่ายบริหารประเทศ [เถื่อน] ในครั้งนี้ ต้องขอถามด้วยคำถามต่อไปว่า ผู้ออกคำสั่ง รู้จัก “หลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในเรื่อง การเวณคืนทรัพย์สิน ที่รัฐบาล ทุกๆรัฐบาล โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้อง ปฏิบัติ ตาม กฎหมายโดยเคร่งครัด นั่นก็คือ ต้องชดใช้ ค่าแห่งความเสียหาย ที่ฝ่ายตรงข้ามได้รับ อย่างรวดเร็ว และ เป็นธรรม โดยทันที หรือไม่?”

๓. หากไม่เคยรู้จักเลย ในคดี ที่กำลังพิพาทอยู่ในคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ องค์การ การค้าโลก หรือ WTO ในคราวนี้ ท่าน จะ ได้รู้จัก กับ หลักกฎหมายในหลักการเช่นนี้ ดียิ่งขึ้น จนถึงขนาด ไม่รู้ลืม การเที่ยวไปเวณคืนทรัพย์สินของชาวบ้านเขา แล้ว

๔.  แสร้งทำเป็น ไม่รู้ ไม่ชี้ นั้น นำไปปฏิบัติ หรือ ทำในที่ใดๆ ไม่ได้ โดยเด็ดขาด ในโลกใบนี้ การกระทำต่างๆ ที่จะกระทำไปโดยอ้างว่า เป็น รัฐบาล ที่ชอบด้วยกฎหมายของ ประเทศ ทั้งๆที่ในความเป็นจริง ก็คือ “รัฐบาล จาก Junta” ไม่มีสถานะความเป็นรัฐบาลโดยชอบใดๆ หลงเหลืออยู่เลย (ให้ไปพลิกดูข้อบัญญัติ [Resolutions] ของรัฐสภายุโรป ในวันที่ ๘ ตุลาคม ปี ค.ศ. 2015 แล้ว ก็จะพบ ความจริงว่า  ท่านไม่ใช่รัฐบาล โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งพวก ทั้งคณะ)

๕. เมื่อ ไม่เป็นรัฐบาล โดยชอบด้วยกฎหมาย ไปกระทำ ความผิด ในกฎหมายระหว่างประเทศ ย่อม เกิด ความรับผิด ทั้งในทางแพ่ง และ ในทางอาญา ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เป็น ส่วนตัว ในระหว่างประเทศ (Transitory Torts) จะเที่ยวยกไปให้ประชาชนในประเทศ เข้ามาร่วมรับผิดด้วย ในผลแห่ง การกระทำละเมิดของ ตน นั้น ไม่ได้
 
๖. ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศ ตรงส่วนใด บัญญัติไว้เช่นนั้น ยกเว้น ในเรื่อง ผู้ร่วมขบวนการ ในการกระทำความผิด ด้วยกัน หรือ Complicity หรือ Accomplis [ถ้อยคำในภาษากฎหมายจาก ภาษาละติน]

๗. ในเรื่อง ที่เกิดเป็นปัญหา ในระหว่าง ประเทศออสเตรเลีย กับ ประเทศไทย ในเรื่อง ของ การเวณคืนทรัพย์สิน (สิทธิ หรือ ประโยชน์ในทางทรัพย์สิน) ตามสัญญาสัมปทาน ในระหว่าง รัฐบาลไทย โดยชอบ ที่ทำสัญญาสัมปทาน ยกสิทธิ ในพื้นดิน ให้แก่เอกชนต่างชาติ ไปหาประโยชน์ให้ ร่วมกัน ในกรณีนี้

๘. ถามว่า มีตัวอย่าง ตามกฎหมาย ให้พิจารณาหรือไม่? คำตอบ ก็คือ เคยมีตัวอย่างที่สามารถ ยกมา เทียบเคียงให้ดูได้ แบบ ใกล้ชิด กรณีนั้น ก็คือ กรณีของ การเวณคืนสิทธิในสัมปทานการขุด และ หาประโยชน์ ในเหมืองแร่ทองแดง ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ที่มีชื่อว่า “ชูคิกะมาต้า (Chucquicamata) และ ทรินิตี้ (Trinite) ในประเทศชิลี่”

๙. ในสมัยที่ประธานาธิบดี ซาวาดอร์ กิลเลอโม อัลเยนเด้ โกลสเซ็งส์ [Salvador Guillermo Allende Gossens] ได้รับเลือกตั้ง มาเป็น ประธานาธิบดี ปกครอง ประเทศ ชิลี่ ในปี ค.ศ. 1970 และ ถูกปฏิวัติ ยึดอำนาจ และ โค่นล้มลงจากตำแหน่ง ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1973 โดยคณะนายทหาร ที่นำโดยจอมพล ออกุสโต้ ปิโนเช่ (Pinochet)

๑๐.  [ที่ในช่วงบั้นปลาย ชีวิต ก่อให้เกิด คดีความทางกฎหมาย ในยุโรป   คือ    ในระหว่าง  ประเทศอังกฤษ  และ  ประเทศเสปญ อย่างลือลั่น มาแล้ว  ต่อมา ปิโนเช่ ได้ถูกส่ง ตัว กลับไปดำเนินคดี ในความผิดฐาน กระทำ การทรมาน, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ฯลฯ เป็นต้น ในประเทศชิลี่ จนต้องขึ้นศาล ในประเทศ เมื่อขณะที่มี อายุแปดสิบปี และ ต้องไปตายคาคุก แบบไร้ศักดิ์ศรี คน ที่มียศ มีตำแหน่ง เป็นถึง จอมพลของ กองทัพบก]. ..............(มีต่อ)   cr       Thanaboon Chiranuvat         
[/b]