NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ด่วนๆๆๆ ย้ำๆๆติดตามอย่ากระพริบตา ศาลระหว่างประเทศ จะตัดสิน คสช พวกแม่น้ำห้าสาย ใ  (Read 163 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
           ด่วนๆๆๆ ย้ำๆๆติดตามอย่ากระพริบตา ศาลระหว่างประเทศ จะตัดสิน คสช พวกแม่น้ำห้าสาย ในเดือนเมษานี้ ประมาณกลางๆๆเดือนขอบอกสำคัญทีสุด มีอะไรเราจะมาบอกคะ
...
หลักเกณฑ์สำคัญของ (สนธิสัญญา) New York Convention, 1958 คือ อะไร? ประกอบด้วย ข้อกฎหมายใด?
ชุมชนแห่งเสรีภาพ (THE LAND OF LIBERTY·1 เมษายน 2018
ก่อนที่ประเทศไทย จะต้องเผชิญ กับ พายุใต้ฝุ่น ตามกฎหมาย ซึ่งนั่น ก็คือ การวินิจฉัย และ ชี้ขาด โดยอนุญาโตตุลาการของ องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization, WTO (อ่านว่า เวิลดิ์เทรด โอแกนไนซ์เซชั่น หรือ ดับบลิวทีโอ ในชื่อย่อ)

ผู้ คุม กฏในการทำการค้าระหว่างประเทศของ โลกใบนี้ ในกรณีที่ประเทศไทย ไปพิพาท กับ บริษัท ผู้ทำการค้า ชาวออสเตรเลีย ในเรื่อง เหมืองทองคำ ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดพิจิตร ที่มีชื่อว่า “อัคราไมน์นิ่งส์” ที่อยู่ภายใต้สังกัดของ บริษัท คิงส์เกตุคอนโซลลิเดดเต็ด จำกัด {(พีทีวาย)ของ ออสเตรเลีย) (เจ้าของประเทศ)} ที่ประเทศ เจ้าของบริษัท ต้อง เข้ามา กำกับการ ดูแล ตามหลักการ ที่ศาลโลก ได้วาง หลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย เอาไว้

ในคดี ที่มีชื่อว่า “มาฟรอมแมททิส (Mavrommatis)” คดีหมายเลขที่ Series A หมายเลขที่ 2 ปีค.ศ. 1924 (ให้ท่านผู้อ่านไปค้นคว้า หาอ่านรายละเอียดของ คดีที่ว่านี้ ในสารบบคำพิพากษาของ ศาลโลกเดิม หรือ The Permanent Court of International Justice, PCIJ

๑. ในคดีนี้ รัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ต้อง เข้ามา ทำหน้าที่ แทน ผู้เสียหาย เพราะ รัฐบาล เป็น ผู้ ลงนาม ทำสัญญาระหว่างประเทศ FTA หรือ Free Trade Agreement กับ รัฐบาลไทย ในอดีต และ

๒. สัญญาระหว่างประเทศ หรือ International Agreement ฉบับนี้ ยัง ระบุ ให้ใช้ โดยแน่ชัด ในเรื่องของ การต้องบังคับ ตามกฏเกณฑ์ของ องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization, WTO ในคดีระหว่าง คิงส์เกตุ หรือ (อัคราไมน์นิ่งส์) กับ ฝ่ายรัฐบาลไทย

๓. จึงต้ง ไปอยู่ ใน อำนาจวินิจฉัย และ ชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการของ WTO หรือ องค์การการค้าโลก เมื่อเกิดข้อพิพาท ที่ต้องอาศัย การวินิจฉัย และ ชี้ขาด เมื่อท่าน ได้รู้ ในเรื่องข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย เช่นนี้แล้ว ในประการสำคัญ ต่อไป

๔. ที่ท่านผู้อ่าน ทั้งหลาย จะ ต้องทราบ ก็คือ ข้อกฏหมายใดๆ ที่เป็นพื้นฐานของ การวินิจฉัยชี้ขาด โดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งนั่น ก็คือ (สนธิสัญญา) New York Convention, 1958 ที่ประเทศไทย ไปลงนาม ให้สัตยาบันไว้ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ปีค.ศ. 1959

๕. เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นเรื่อง ที่เราคนไทย ทั้งมวล ต้อง มี ความรอบรู้ติดผนัง หรือ เซลล์สมองของ ตัวตน ทุกๆคนว่า หลักการใหญ่ของ สนธิสัญญาฉบับที่กล่าวถึงนี้ ตั้งอยู่บน หลักการใหญ่ทางกฎหมาย ที่สำคัญ สองประการ คือ

๖. หลักการ ต้อง เคารพ ในความยินยอม พร้อมใจของ ผู้ ที่เป็นคู่สัญญาในกฎหมายเอกชน (Private Law) หรือ เจตนารมณ์ของ คู่สัญญา เป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ที่ต้องเคารพ กับ

๗. หลักการสำคัญ ที่เป็นพื้นฐานของระบบอนุญาโตตุลาการ ก็คือ ให้ศาลยุติธรรม ในทุกๆระบบ เข้ามา มี อิทธิพลก้าวก่าย ในระบบความยุติธรรม ทางเลือก (ระบบการอำนวยความยุติธรรม โดยอนุญาโตตุลาการ) ให้น้อยที่สุด

๘. ด้วยเหตุนี้ ผม จึงขอ เชิญชวน ท่านผู้อ่าน ทั้งหลาย ให้ ไปดาวน์โหลด (สนธิสัญญา) New York Convention, 1958 มาศึกษาเสีย แต่เนิ่นๆ ซึ่งผู้เขียน จะนำบทบัญญัติของ สนธิสัญญา ฉบับนี้ ที่สำคัญ คัดเลือก มาลง ให้อ่าน ต่อไป เท่าที่ จะเกี่ยวข้องกับ ปัญหาของ การใช้อำนาจอธิปัตย์ของ ประเทศ เข้าไปสอดแทรกกับ ความตามบทสนธิสัญญา และ จะเกิดปัญหา เป็น ข้อพิพาท. .......(มีต่อ) cr Thanaboon Chiranuvat                                 
[/b]