NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: หากบริษัทฯ สามยักษ์ใหญ่ของโลก ในการขุดเจาะ ค้นหา และ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์  (Read 195 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
              หากบริษัทฯ สามยักษ์ใหญ่ของโลก ในการขุดเจาะ ค้นหา และ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากสินแร่ใต้พื้นดิน ดังกล่าว เข้า เป็น ผู้ซื้อ ถือ หุ้นของ อัคราไมน์นิ่งส์ ในตลาดหลักทรัพย์ของ ออสเตรเลีย โดยชอบ และ มีปริมาณจำนวนหุ้น ที่ถือไว้จาก การซื้อขายหุ้น ในอัตราส่วน ที่สำคัญ

๑.  จนเกิด สิทธิเรียกร้อง โดยอิสระลำพัง ได้ เราคนไทยส่วนใหญ่ของ ประเทศนี้ จะได้เห็นการเรียกร้อง และ ต่อรอง เพื่อเอาค่าเสียหาย และ ค่าปรับไหม ในอัตราของ การเรียกร้อง ที่ค่อนข้างสูง

๒.  เป็น หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะกระเดียด ไปสู่ หลายๆแสนล้านดอลลลาร์สหรัฐฯ (In billion of dollars U.S. to trillion of dollars U.S.) แต่ ไม่ใช่ ข้อเรียกร้อง ที่[เจ็ดร้อยห้าสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯ] เพราะ นั่น เป็น ข้อเรียกร้อง เพื่อเรียกเอา ค่ากินขนม แบบเด็กๆ
 
๓.  ในขณะเดียวกัน ไม่ห้ามผู้ ที่ได้ซื้อหุ้น ในอัตราส่วนเหล่านี้ รวมทั้ง ผู้ซื้อหุ้นรายย่อย  ที่จะเข้าฟ้องเรียกร้องเอา ค่าเสียหาย และ ค่าปรับไหม ในกรณี ที่มีการยึด และ ปิดเหมืองทองคำ [อัคราไมน์นิ่งส์] ในฐานะ ที่เป็นคดีของ  *Class Action*
 
๔.  แยกต่างหาก  ออกไปจากคดี  ที่ได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดโดย  คณะอนุญาโตตุลาการของ องค์การ การค้าโลก หรือ World Trade Organization, WTO ซึ่งทั้งหมด ที่กล่าวมาให้ดูนี้ เป็น เรื่องที่เป็นไปได้ และ เป็นข้อเรียกร้อง ที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่เกิดขึ้น ได้ เสมอๆในคดี  ที่เราเรียกว่า “Transitory Torts, ละเมิด ที่เกิดข้ามชาติ”

๕. ซึ่งผู้เขียน สามารถ หา ตัวอย่างคดี ในประเภทนี้ มา แสดง ให้ ท่านผู้อ่านทั้งหลายสามารถ พิสูจน์ ดม ความสะอาดได้  ซึ่งคดีที่ว่า มีชื่อ คดีว่า “The Republic of Philippines v. Pimentel et. al, 553 U.S. 851 (2008) หมายเลขคดีแดงของ ศาล Supreme Court สหรัฐฯ ที่ 06 – 1204

๖. คดีดังกล่าว เป็น สาขาคดี ที่เชื่อมโยง กับ คดีใหญ่ และ ดังลั่น ระบบศาลยุติธรรมของ สหรัฐอเมริกา ที่ใครๆ ก็รู้จักกันอย่างดี คดีดังกล่าว คือ คดี ที่มีชื่อว่า “ReEstate of Ferdinand E. Marcos”

๗. เมื่อข้อเท็จจริง ที่ประมวลได้จาก กรณีของการ ยึด ปิด เหมืองทองคำชาตรี “อัคราไมน์นิ่งส์” เป็นเรื่อง การละเมิดข้ามชาติ หรือ Transitory Torts และ หากมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของ โลก ในการขุดเจาะ ค้นหา และ เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จากสินแร่ เป็นผู้ เข้าซื้อ หุ้นของ เหมืองทองคำ “ อัคราไมน์นิ่งส์” ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ในความเป็นจริง

๘. จึงเป็นเรื่องยากที่ จะให้ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ยอมรับข้อเรียกร้อง ที่เป็นค่าเสียหาย และ ค่าปรับไหม ในระดับต่ำ เพียงแค่ เจ็ดร้อยห้าสิบล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งๆที่เขา มีสิทธิได้ รับ เป็น จำนวนแสนล้านเหรียญสหรัฐฯขึ้นไป  จึง ต้อง ขอเอ่ย ตรงนี้ว่า เป็น เรื่องที่ เป็น ไปไม่ได้ หรือ “Impossible”

๙. เรา จึง ไม่ ทราบว่า “ในความเป็นจริง ก่อนที่จะมีการนำคดี ปิด เหมือง หรือ ยึดเหมืองทองคำชาตรี [อัคราไมน์นิ่งส์] ที่จังหวัดพิจิตร ไปสู่การพิจารณา และวินิจฉัย ของคณะอนุญาโตตุลาการของ องค์การ การค้าโลก หรือ World Trade Organization, WTO ทางฝ่ายรัฐบาล ออสเตรเลีย มี ข้อเรียกร้องแก่ ฝ่ายประเทศไทย เป็น จำนวนเท่าใด? เพราะ ไม่มี การเปิดเผย ตัวเลข ตาม ที่เรียกร้องจริง หรือ เป็นจริง ทุกอย่าง เป็นเรื่องคาดการณ์ เอาแทบทั้งสิ้น. ................ (มีต่อ)byThanaboon Chiranuvat
                         
[/b]