NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ไอ้ฟันดำ ประสงค์ สลิ่มพ่อเริ่มแล้ว  (Read 277 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
                 ไอ้ฟันดำ ประสงค์ สลิ่มพ่อเริ่มแล้ว
......................................................
ประสงค์พูด
ประสงค์ สุ่นศิริ
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 02.00 น.
ปฏิวัติเสียของกองรออยู่ข้างหน้า
เวลานี้ในบ้านเมืองของเรามีคนถือปืนเข้ามามีอำนาจ บางคนวางท่าวางทางใหญ่โตให้คนกลัว พูดจาเอะอะ ไม่ค่อยจะฟังใคร ใช้อำนาจที่มีในมือสั่งโน่นสั่งนี่ให้ทำตามทั้งๆ ที่ผู้คนทั้งหลายในบ้านเมืองไม่ใช่พลทหาร พฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ละลายความรู้สึกของผู้คนในบ้านเมือง ให้ถอยห่างจากคนถือปืนออกไปเรื่อยๆ ทั้งๆที่เมื่อเข้ามาถือครองอำนาจด้วยปากกระบอกปืนจากการยึดอำนาจพวกขี้ฉ้อทุจริตที่บริหารจัดการบ้านเมืองอย่างไม่ได้เรื่อง หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้น ผู้คนส่วนใหญ่เอาใจช่วย อยากให้เข้ามาแก้ไข บริหารจัดการเรื่องไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้หมดไป
ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในบ้านเมืองขณะนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆ แต่เมื่ออยู่ๆไป ความรู้สึกดังกล่าวที่ว่านี้ก็ละลายและจางหายลงไปเรื่อยๆ ความศรัทธาเชื่อถือตกต่ำลงเป็นลำดับ จนทุกคนคิดว่าการเข้ามายึดอำนาจครั้งนี้คงจะเข้าอีหรอบเก่า ซึ่งก็คือ “เสียของ”
“ปฏิวัติเสียของ” เคยเกิดให้เห็นในบ้านเราแทบทุกครั้ง
แม้กระทั่งครั้งนี้ก็มีทีท่าที่จะเดินไปตามโรดแมปแห่งความ “เสียของ” อีกครั้ง เพราะมีการทำงานในลักษณะหลายอย่างต่อไปนี้
1. ปฏิวัติรัฐประหารแล้วไม่ทำตามที่ประกาศสาเหตุ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากอะไรเป็นเรื่องที่หาอ่านได้ในคำประกาศครั้งแรกในวันปฏิวัติรัฐประหาร และคำประกาศดังกล่าวนี้ สาเหตุสำคัญที่ระบุไว้ในคำประกาศ โดยเฉพาะต้นเหตุจริงๆนั้นไม่ได้ใส่ใจในการจัดการให้จริงจัง หรือแก้ไขให้ตกไป แต่กลับทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของ “รัฐบาลเฉพาะกาล” ซึ่งมีเวลาจำกัดในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาอันเป็นต้นเหตุจริงๆให้หมดสิ้นไป อย่างที่เห็นกันอยู่ขณะนี้ซึ่งแตกหน่อแตกแขนงออกไปเรื่อยๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการนี้
จนจำกันไม่ไหว
2. ปฏิวัติแล้วใช้คนทำงานไม่ถูกกับงาน
หลายต่อหลายคนที่แต่งตั้งกันเข้ามาทำงาน ในหน่วยงานต่างๆ ขณะนี้ เป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ไม่มีประสบการณ์ หรือความรู้ ในงานที่ต้องเข้ามารับผิดชอบ บางคนตั้งตนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเรื่องนี้ โดยเฉพาะในด้านกฎหมายซึ่งคนในคณะปฏิวัติรัฐประหารใช้ให้เขียนคำประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ จะทำอะไรก็ต้องถามนักกฎหมายพวกนี้ บางคนมีฉายาว่าเป็นเนติบริกรไปโน่นเลย โดยคณะปฏิวัติรัฐประหารไม่เคยรู้หรือเคยตรวจสอบให้ดีว่าปูมหลังที่ผ่านมาเป็นคนอย่างไร หรือเคยทำงานให้ใครมาก่อน แม้กระทั่งคนที่เคยหากินมากับพวกขี้ฉ้อทุจริตในยุคที่ผ่านมา ก็เห็นกันอยู่หลายคน
3.ปฏิวัติรัฐประหารแล้วขาดความเข้าใจทางการเมือง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น คนที่มาจากปากกระบอกปืนต้องเข้าใจให้ดีว่า ประชาชนในประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และได้มอบอำนาจดังกล่าวของตนผ่านกระบวนการตามระบบที่กำหนดไว้ให้ไปทำงานแทนเพราะฉะนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศในการบริหารปกครองจึงมีความสำคัญยิ่ง
การรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยวิธีการต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ใช่ไปมัวตั้งสภาโน่นสภานี่จากพวกพ้องของตนให้เข้ามาออกกฎหมายนั้นกฎหมายนี้ หรือตั้งคณะกรรมการนั้นคณะกรรมการนี่ตามใจชอบของตน เพื่อมากำหนดทิศทางอย่างโน้นอย่างนี้ อย่างที่ทำกันอยู่ในขณะนี้จนจำไม่หวาดไม่ไหว
เอาแค่ 3 ประการนี้ก็พอว่าจะเสียของหรือไม่เสียของ
ประโยชน์ของประชาชน และประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงอยู่ตรงไหนต้องสำนึกตลอดเวลา ไม่ใช่ปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็เสพสุขกันอยู่ในลักษณะ 3 ประการข้างต้น
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ
http://www.naewna.com/politic/columnist/32219                 
[/b]