NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ถอนฟ้องแล้ว แต่ภารกิจปกป้องชุมชนยังดำเนินต่อ  (Read 223 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
         ถอนฟ้องแล้ว แต่ภารกิจปกป้องชุมชนยังดำเนินต่อ
วันนี้ (3 ตุลาคม 2560) ศาลจังหวัดสกลนครนัดไต่สวนมูลฟ้องในคดีหมิ่นประมาทด้วยเอกสาร ที่บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ยื่นฟ้องชาวบ้านสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน จ.สกลนคร จำนวน 21 คน รวมเป็น 2 คดี
เวลา 9.00 น. จำเลยทั้ง 8 คนพร้อมครอบครัวเดินทางมาพร้อมที่ศาล โดยมีผู้แทนจากสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและองค์กรฟอติฟายไรท์มาร่วมสังเกตการณ์คดี ต่อมาเวลา 9.45 น. ผู้พิพากษาขึ้นนั่งบัลลังก์และกล่าวว่า โจทก์ยื่นคำร้องมีความประสงค์ที่จะถอนฟ้องจำเลยทั้ง 21 คน ทั้ง 2 คดี ที่โจทก์ยื่นฟ้องไว้ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และปรองดองในการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่าง บริษัทโจทก์ และจำเลยในภายภาคหน้า โจทก์จึงต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการแสดงออกให้จำเลยได้เห็นถึงความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในการที่จะสมานฉันท์ต่อกันต่อไป ศาลพิจารณาคำร้องและอนุญาตให้ถอนฟ้อง สั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
.
++เฮาต้องสู้ เฮาภูมิใจที่ได้ใช้สิทธิของเฮาเพื่อรักษาชุมชน++
ภายหลังจากการถอนฟ้อง ทนายความได้ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านตั้งคำถามอย่างเป็นระบบว่า การตั้งโรงงานน้ำตาลจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร โดยไม่เคยมีคำตอบที่ว่า โรงงานจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนเลย อย่างไรก็ดี เชื่อว่า หลังจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานจะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการอนุญาตให้กระทำการใดที่มีผลกระทบต่อชุมชน ทั้งยังเป็นบทเรียนที่ทำให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาหน้าที่ตามบทบัญญัติของท้องถิ่น
ขณะที่ตัวแทนของกลุ่มรักษ์น้ำอูนกล่าวว่า ที่จริงแล้วเราต้องการต่อสู้คดีไปจนถึงวันที่ศาลสั่งยกฟ้องมากกว่า ถ้าศาลยกฟ้องสังคมจะได้รับรู้ว่า การฟ้องร้องครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะทำให้ชาวบ้านเสียเวลา และใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือปิดปากชาวบ้าน ซึ่งถ้าหากในอนาคตมีกรณีเช่นนี้อีก เราก็พร้อมที่จะต่อสู้เพราะเป็นสิทธิของเราที่จะปกป้องชุมชน ที่ผ่านมาเรามีการเรียนรู้หากเขารังแก เราก็ต้องสู้ เราภูมิใจที่ได้ใช้สิทธิของชุมชนเพื่อปกป้องชุมชนของเราเพื่อลูกหลานในอนาคต
.
++คดีจบ แต่ภารกิจปกป้องชุมชนยังไม่จบ++
แม้ว่าคดีนี้จะถูกจำหน่ายออกจากสารบบความแล้ว แต่การต่อสู้เพื่อชุมชนของกลุ่มรักษ์น้ำอูนยังคงเดินหน้าต่อไป ในวันพรุ่งนี้ (4 ตุลาคม 2560) บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งหาก สผ. พิจารณาให้ผ่าน บริษัทฯจะสามารถดำเนินการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลได้ทันที
ด้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนได้เตรียมเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (คชก.) ด้วยเช่นกัน บำเพ็ญ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนรักษ์น้ำอูนกล่าวว่า พรุ่งนี้บริษัทจะไปยื่นรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) รอบที่ 3 หลังจากที่ สผ. พิจารณาไม่ผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง โดยตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้บริบทแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นที่บริษัทฯ ยื่นต่อสผ.เป็นข้อมูลเก่า ไม่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่แต่อย่างใด ทั้งการพิจารณาผลกระทบฯ ยังจัดทำในระยะเวลาอันสั้นและไม่ถี่ถ้วนพอ
.
++เมื่อการร้องเรียนกลายเป็นคดีหมิ่นประมาท++
มูลเหตุของคดีนี้สืบเนื่องจากวันที่ 11 พฤศจิกายนและ 16 ธันวาคม 2559 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขอให้ระงับการบุกเบิกพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางสาธารณะและลำรางสาธารณะ ต่อมาบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ผู้เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลเป็นผู้ยื่นฟ้องสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูนรวม 21 คน ต่อศาลจังหวัดสกลนคร ในข้อหาหมิ่นประมาท ใส่ความอันเป็นเท็จโดยการโฆษณาต่อบุคคลอื่น โดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ดูหมิ่น เกลียดชัง
.
อ่านรายละเอียดคดีต่อที่นี่: https://freedom.ilaw.or.th/case/792           
[/b]