NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: ผลบังคับของสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งแอตแลนติคเหนือ ปี ค.ศ. 1949 เทียบเคียง สนธ  (Read 167 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3798
      ผลบังคับของสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งแอตแลนติคเหนือ ปี ค.ศ. 1949 เทียบเคียง สนธิสัญญาบาหลี ปี ค.ศ. 1976
ชุมชนแห่งเสรีภาพ (THE LAND OF LIBERTY·SATURDAY, JANUARY 7, 2017
มีความพยายามที่จะกล่าวโต้แย้ง ในเรื่องผลบังคับของ การควบรวม ในระหว่าง EU + ASEAN จะโดยเจตนาใด? ไม่ทราบแน่ชัด แต่ขอให้กู ได้โต้แย้งไว้ก่อน เป็นใช้ได้
จึงต้องขอเรียนชี้แจงแบบ “สอนสั่งไว้” ดังต่อไปนี้:
๑. นี่คือ กมลสันดาน แบบไทยๆ ไม่เคยคิด แม้แต่ จะศึกษาว่า อะไร? คือ อะไร? แล้วผลกระทบ ที่จะเกิดกับ ชาติบ้านเมือง ตัวเอง จะเป็น อย่างไร?
๒.ขอให้กูได้เสนอเหนียง ขึ้นมา เพราะอยากดัง คนประเภทนี้ มีอยู่ดาษดื่น ในประเทศนี้ ชาติและ ประชาชน จึงต้องตกอยู่ ใต้การปกครอง แบบท็อปบู๊ต ขี่กะบาล ตลอดเวลา
๓. แม้ชาติ ประชาชน ฉิบหาย วายป่วง ขนาดที่เป็นอยู่ อย่าง ที่เห็นนี้แล้ว ไม่สำนึก ก็คงต้อง "ตัดหางปล่อยวัด" กันแล้ว ละ ครับ
๔. ผม ไม่ได้เห็น ฝรั่งเป็นพ่อ!!! นะ ครับ แต่โลกทั้งใบ และ ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเขา ใช้การปกครอง แบบประชาธิปไตย กัน ทั้งนั้น
๕. อ้ายคนพวกนี้ มันไม่เข้าใจหรือ? วันๆ ก็คิด แต่จะแถ ไปเรื่อยๆ ต้องบอกว่า อ้ายที่คุณ เสนอเหนียง ถามมานั่น เขาส่งบทความ คำประกาศ ของรัฐสภายุโรปในวันที่ ๘ ตุลาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ให้ไปอ่านเอาเอง
๖. นับว่า เป็นคำตอบ และ วิธีตอบที่สุภาพ ที่สุดแล้ว คุณ ยังไม่รู้สำนึก อีกหรือว่า วันนี้ สนธิสัญญา ป้องกันร่วมกัน แห่งแอตแลนติคเหนือ ปี ค.ศ. 1949 หรือ NATO เรียกในภาษาไทยว่า "นาโต้" มีผลบังคับเต็มๆในอุษาอาคเณย์ หรือ ASEAN
๗. ไม่เชื่อผม พวกคุณทั้งหมด ที่คิดว่า "กูแน่" ไปดาวน์โหลด (สนธิสัญญา) The North Atlantic Treaty,1949 มาอ่านซะ วันนี้รัฐสภาของ EU ยังยั้งมือ ไม่ทำอยู่อย่างเดียว คือ
๘. ยังไม่ส่ง คำประกาศฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เข้าสู่ {สภาบริหารของ องค์การบริหารของ NATO ที่เรียกว่า "High Council"} หรือ ที่เรียกว่า "การใช้ มาตรการ เชือดคอ" ซึ่งเขา มีสิทธิ ทำได้ ๑๐๐%
๙. เพราะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจาก การกระทำ คือ "การออกกฎหมายเถื่อน" ที่นี่ เป็น "การข่มขู่ คุกคาม ความสงบสุข และมั่นคง ในภูมิภาคนี้" ตามความที่ปรากฎใน (สนธิสัญญา) The North Atlantic Treaty,1949 แน่นอนตายตัว อย่างสิ้น ข้อสงสัย
๑๐. สนธิสัญญา Bali ปี ค.ศ. 1976 ไม่มี บทบัญญัติ ให้จัดตั้งกองกำลัง เพื่อปราบปราม แบบ ถาวร เหมือนในรูปแบบ NATO แต่มีการกล่าวถึง "การใช้มาตรการทางกองกำลัง ร่วมกัน เพื่อ ขจัดภัย หรือ จะเรียกอีกนัยหนึ่งว่า " Collective Measures"
๑๑. จึงเป็นเรื่องที่ชาติอื่นๆใน ASEAN ร่วมกันกับ EU และ ชาติที่เหลือใน TAC, 1976 ต้องประชุมวางมาตรการ ใน [High Council] ของ TAC เป็นไปตามสนธิสัญญา Bali, 1976
๑๒. ขอกล่าวไว้สั้นๆ ในที่นี่้ว่า "วันนี้ คนไทยในประเทศนี้ ไม่โดดเดี่ยว แน่นอน" และ ที่กระทรวงต่างประเทศ ของไทย คิดว่า การจัดการ ตามสนธิสัญญา Bali, 1976 ต้องพึ่งพาประเทศไทย ที่เป็นชาติ ที่สนธิสัญญากำหนดให้ เป็นคนจัดการ นั้น
๑๓. วันนี้ นำข้อที่จะยกนี้ เสนอขึ้นเป็น ข้อโต้เถียงไม่ได้ อย่างแน่นอน แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เพราะ ประเทศนี้ ไม่ทำหน้าที่อย่างใดๆมาเลย ตลอดระยะเวลา ที่ก่อตั้ง TAC ในปี ค.ศ. 1976 จนมาถึงบัดนี้
๑๔. จึงมีการแก้ไข (Amend) สนธิสัญญาฉบับนี้ ในเรื่องการใช้อำนาจของ High Council ตาม ที่เวียตนาม เสนอ ขอให้ไปหา สนธิสัญญา Bali, 1976 มาอ่าน มาศึกษา เสีย วันนี้
๑๕. "คุณประยุทธฯกับพวก พร้อมบริวาร สิ้นทางถอย" รออยู่อย่างเดียว คือ หมายจับ จาก ศาลอาญาพิเศษ ของ สหประชาชาติ หรือ ศาลนูเรมเบริกก์ (ศาลที่ต้องปัดฝุ่น หยิบเอา The London Charter, 1945 กลับมาใช้)
เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้. Thanaboon chiranuvat                     
[/b]