NPCEU BOARD

Guest


Author Topic: การแตกสามัคคีของคนไทยมากมายในวันนี้นั้น  (Read 158 times)

svenskaeu

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3815
           การแตกสามัคคีของคนไทยมากมายในวันนี้นั้น มีผลต่ออนาคตขององค์กรและสถาบันต่างๆ มากมายครับ

แม้จะมีองค์กรหรือสถาบันใดฉวยเอาความได้เปรียบในวันนี้ แต่วันหน้าคุณก็ไม่มีทางได้รับความนับถืออยู่ดีนั่นแหละครับ มันยิ่งจะกลายเป็นปัญหามากมายในอนาคต

ประยุทธคิดหรือว่าวันหน้าจะมีคนเคารพและเกรงใจ ไม่มีทางหรอกครับ ยิ่งจะทำให้องค์กรต่างๆ อ่อนแอขึ้น แต่ประชาชนก็ยิ่งจะเข็มแข็งขึ้น

วันนี้ไม่มีกลอุบาย การโฆษณาชวนเชื่อใดๆ ทำให้คนกลับมาสามัคคีได้หรอกครับ

ยิ่งศาสนาถูกทำลายมาก อุดมการณ์ชาติที่จะดึงคนมามีความสามัคคีนั้นก็ยิ่งหมดไป

หากตั้งพระสังฆราชที่ทำลายประเพณี สังฆราช องค์ใหม่ยิ่งไร้ความหมาย หาคนนับถือเต็มที่ได้ยาก กลายเป็นความแตกแยกครั้งใหญ่อย่างแน่นอน แทนที่จะแก้ปัญหา จะยิ่งสร้างปัญหาใหญ่ตามมามากขึ้น

วันนี้ไม่มีสถาบันใดๆ ดึงความสามัคคีของคนในชาติให้กลับมาได้หรอกครับ

"หากไม่เริ่มจากความเป็นธรรม และความจริง"

หากยังเดินไปแบบนี้ คงนำไปสู่ความล่มสลายของทั้งระบอบที่มาจากอดีตของไทย

วันนี้ไม่มีอุดมการณ์ชาติที่คนยอมรับกันทุกกลุ่มแล้วครับ

ยกเว้นว่าจะสามารถสร้าง

"เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเท่าเทียมกันได้สำเร็จ"

แต่กลุ่มใดสร้างได้ก่อนอาจเป็นที่ยอมรับของคนไทยต่อไปข้างหน้า
กลุ่มใดทำลายสิ่งเหล่านี้ ในที่สุดก็ทำลายตัวเองตามไปด้วย